success closed Loading...

Mən belə əsrarı qana bilmirəm

Mirzə Ələkbər Sabir | Məqalə sayı: 5

datetime27.03.2018 09:23 visitor

Mən belə esrarı qana bilmirəm,

Qanmaz olub da dolana bilmirəm!..

 

Axtaxana, sağda dana böyüdü,

Mən böyük ollam haçana, bilmirəm!..

 

Derlər utan, heç kəsə bir söz demə, -

Həq sözü derkən utana bilmirəm!..

 

Neyləməli, göz görür, əqlim kəsir,

Mən günəşi göydə dana bilmirəm!..

 

Şiddəti-seylan ilə baran tökür,

Bir koma yox, daldalana bilmirəm!..

 

Derlər utan, hərzəvu hədyan demə, -

Güc gətirir dərd, usana bilmirəm!..

 

Derlər, otur evdə, nədim, kasibəm,

Kəsb eləməzsəm, qazana bilmirəm!..

 

Derlər, a qanmaz, de yıxıl, ol, qurtar!

He, balam, doğrusu, ay dadaş, mən dəxi

Məsləhət ondan o yana bilmirəm!..